Ordförande: Adrian Pålsson

Vice ordförande: Andreas Kvick

Kassör: Anton Melin

Sekreterare: Viktor Persson

Ledamot: Johan Kyrkeryd

Revisor: Mats Olell