Förtroendevalda 2019

Styrelse:

Ordförande: Adrian Pålsson

Kassör: Anton Melin

Sekreterare: Kevin Elf

Ledamot: Dejan Nedic

Ledamot: Kristoffer Blomstrand

Suppleant: David Svensson

Suppleant: Andreas Kvick