Projektet

DKC_blk_en kvarting.png
 

Vad är DKC?

DKC är ett Leader-finansierat projekt som kommer spänna sig över ett år. Föreningen MCA har fått bidrag för att etablera två e-sportcentra i Mullsjö och Habo kommun. Dessa e-sportcenter kommer främja den digitala ungdomskulturen där datorer, internet, spelande, e-sport, programmering samt skapandet med datorer kommer stå i centrum. DKC blir en mötesplats som är till för att främja en medskaparkultur där deltagarna inte passivt konsumerar en upplevelse utan själva är med och aktivt skapar innehållet och upplevelsen.

Under året kommer projektet att ägna sig åt att köpa in utrustning, skapa aktiviteter, genomföra träningar, anordna föreläsningar och studiecirklar med mera.

Kyrkvägen 34 Mullsjö

Kyrkvägen 34 Mullsjö

Syftet med projektet

  • Att fler ägnar sig åt digitalkultur och samtidigt öka kompetensen bland e-sport-utövare.

  • Att långsiktigt skapa en mer välkomnande kultur och attityd inom digitalkulturen genom att ge ökad allmän kunskap kring digitalisering, e-sport och dess angränsande områden.

  • Att utveckla bättre stöd till ungas och vuxnas organisering kring datorspelande där idrottsrörelsen står som modell.

  • Att ge spel som kulturform en tydligare och mera jämbördig roll, gentemot till exempel musik, film och teater.

  • Att öka kommunernas möjlighet till vägledning och support på en grundläggande nivå, gällande digital teknik och internet i syfte att minska det digitala utanförskapet.

Fritidsgården i Habo

Fritidsgården i Habo

Varför gör vi det här?

Bristen på tillgång

Att vara en del av digitalkulturen är resurskrävande, framförallt ur en ekonomisk aspekt. Det är alltför dyrt för den enskilde personen att investera i egen utrustning. Detta kan vara en kostnad som är särskilt hög för de familjer som har en svagare ekonomi. Vi ser styrkan i att, med projektets hjälp, ge och skapa förutsättningar för alla! På lika villkor, oavsett vad.

 

Tjejer är idag kraftigt underpresenterade på LAN och inom e-sporten

Projektet kommer aktivt jobba med att få fler tjejer intresserade av spel - och digitalkultur men även e-sport. Ingen tycker att det är ett dugg konstigt att ett lag bestående av enbart killar helt går upp i sitt spelande, killar har lättare att få göra saker för sitt eget nöjes skull utan att ifrågasättas. Om tjejer organiserar sig för att spela och ha roligt blir det, lite oväntat, en radikal tanke för många. Det är som om det borde finnas en annan anledning bakom spelengagemanget.

Genom att erbjuda och skapa en mer välkomnande och inkluderande mötesplats, så kommer tjejernas deltagande att vara lika självklar som alla andras. För oss är det en självklarhet att alla ska få utöva sin passion, oavsett vem du än är.

Bristen på utbud och mötesplatser

Den digitala kulturen är begränsad i Mullsjö och Habo. Den verksamhet som finns, bedrivs ofta av grupper som är anonyma och/eller enbart har intern verksamhet. Även om det finns grupperingar, föreningar och andra aktörer som bedriver utåtriktad verksamhet, är dessa inte många till antalet och antalet evenemang som erbjuds är förhållandevis få. Utbudet för en större grupp människor är kraftigt begränsat. Detta är särskilt tydligt på landsbygden. Det finns inte någon miljö dit man kan vända sig för att i så kallad drop-in kunna bedriva digital kulturverksamhet eller e-sport. Det är det som gör projektet unikt.