1) Regler

§ 1.1 Varje deltagare förbinder sig att följa MCA-LANets regler. Föreningen MCA förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra reglerna. Uppdateringar av dessa sker på LANets officiella Facebooksida.

§ 1.2 Varje deltagare förbinder sig att följa eventuella instruktioner från MCA CREW (detta gäller även om sådana instruktioner helt eller delvis strider mot gällande regler).

§ 1.3 Föreningen MCA har nolltolerans mot: Förnedrande språk, hot, hatbrott samt uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning av etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning och könsidentitet. Om du bryter mot dessa regler kan du bli avstängd från LANet helt samt riskerar rätten till att vara med på nästkommande LAN. Detta delvis eller under en obestämd tid.

§ 1.4 Alkohol och droger i någon form hör inte hemma på LANet och får inte tas med in i LANets lokaler. Folk som är berusade och/eller påverkade av droger eller andra otillåtna ämnen kommer inte att få vistas i lokalerna alls. Folk hittade berusade och/eller narkotika påverkade, kommer att avhysas omedelbart. Rökning är förbjudet inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför.

2) Deltagande på egen risk

§2.1 Deltagande i evenemanget MCA-LAN sker på egen risk.

§ 2.2 Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt.

§ 2.3 Föreningen MCA är inte ansvarig för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med MCA-LAN. Varken direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande.

§ 2.4 Föreningen MCA ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte värdefulla saker obevakade.

§ 2.5 Person eller personer kan inte hålla föreningen MCA ansvarig på något sätt. 

3) Säkerhet

§ 3.1 Det är inte tillåtet att använda hemgjord el-utrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet.

§ 3.2 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. MCA CREW har rätt att beslagta objekt vid upprepade regelbrott.

§ 3.3 Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.

§ 3.4 Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Släng sopor i de kärl som finns uppställda. Hjälp oss värna om miljön genom att källsortera (burkar och övrigt i rätt kärl!)

§ 3.5 Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Använd dig av hänvisad sov-yta.

§ 3.6 Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av lokalen. Din packning ska rymmas på och under din bordsplats.

 

4) Teknik, EL och nätverk

§ 4.1 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott i el- eller nätverk kan inträffa. MCA CREW kommer att åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga.

§ 4.2 Varje deltagare måste ta med eget grenuttag och ansluta till det eluttag som tillhandahålls av MCA CREW. Dessa är markerade. Det är inte tillåtet att ta el från något annat eluttag än det som är markerat för enskild plats. Det är viktigt att se till att belastningen på elcentralerna hålls på korrekt nivå för att minska eventuella jordfel och därmed avbrott i LANet.

§ 4.3 Det är inte tillåtet att ta med någon form av PA-utrustning eller högtalare. Vi ber dig att endast använda hörlurar. Allt annat kommer att beslagtas och återlämnas efter LANet är slut.

§ 4.4 Det är inte tillåtet att ansluta egen nätverksutrustning till LANets nätverk.

§ 4.5 Om en dator orsakar problem i nätverket t ex: virus eller attacker, kommer datorn kopplas bort tills problemet är löst. Om ägaren skulle vägra att koppla bort hans/hennes dator från nätverket har MCA CREW rätt att avhysa personen från lokalen.

§ 4.6 Varje deltagare ska ta ordentliga försiktighetsåtgärder för att skydda sig och nätverket från spridning av virus, spionprogram etc. Samtliga deltagare rekommenderas att ha ett uppdaterat antivirusprogram samt brandvägg installerat.

5) Övrigt

§ 5.1 MCA-LAN har ingen åldersgräns; deltagare under 18 år bör ha sina föräldrars tillåtelse att delta i evenemanget. Föräldrarna ska vara medvetna om LANets regler!

§ 5.2 Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från LANet i väntan på polis.

§ 5.3 Det inte är tillåtet att sälja någonting på LANet utan tillstånd från MCA CREW. Undantag är försäljning av privata begagnade ägodelar.

§ 5.4 Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom LAN-området är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från MCA CREW.

§ 5.5 MCA CREW har rätt att sätta upp kameror på LANet för publicering på webben. Detta gäller film samt foton tagna inne på och utanför LANet utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med på bild.

§ 5.6 MCA CREW har rätt att byta platser på deltagarna med kännedom om att deltagaren åkt dit i grupp.