Välkommen!

 

Om föreningen…

Vi är en ideell förening som bildades på 80-talet för att främja datorintresset hos elever på Trollehöjdskolan i Mullsjö. Föreningens syfte är att främja den digitala kulturen via olika aktiviteter där den främsta är att anordna "LAN-partys" i Mullsjö. 

Föreningen verkar aktivt för att ha roligt runt och inom föreningen. Vi har en bestämd åsikt att om man inte har roligt, så finns det ingen större anledning att engagera sig.