Ordförande: Jakob Johansson.

Vice ordförande: Dejan Nedic.

Kassör: Kristoffer Blomstrand.

Vice kassör: Klas Rask.

Sekreterare: Johan Kyrkeryd.

Ledamöter: Viktor Persson och Andreas Kvick.

Suppleanter: Anton Melin och Adrian Pålsson.